Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1033 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 15.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): NSB ønsker å legge ned de betjente billettlukene på Asker og Ski stasjon fra 1. juli 2012. Både Ski og Asker stasjon er særdeles viktige jernbaneknutepunkter i Osloområdet. Mange passasjerer er skeptiske til forslaget - spesielt eldre og funksjonshemmede.
Er statsråden enig med NSB, eller vil statsråden sørge for at passasjerene også i fremtiden skal kunne få kjøpe billetter i betjente luker?

Begrunnelse

Regjeringen hevder at de ønsker at langt flere reiser kollektivt. Da er det viktig at man gjør det enklest mulig for passasjerene ved å ha betjente luker hvor man kan betale og få hjelp med reisen sin, i hvert fall på de største og viktigste stasjonene som Ski og Asker.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For at flest mulig skal velge tog som et attraktivt, sikkert og miljøvennlig transport- alternativ, er det viktig at alle sider ved togreisen er så enkelt tilgjengelig som mulig. Tidligere innebar det ofte større grad av personlig service. NSB hadde vesentlig flere ansatte, og derigjennom mange betjente billettsalg. Nå er det imidlertid slik at langt de fleste av NSBs kunder etterspør enkle og effektive bestillingsløsninger for billettkjøp. Kravet til ny teknologi gjør at NSB har jobbet mye for å lage løsninger som innfrir kundenes krav. Dette er ikke ulikt utviklingen vi har sett i banksektoren, der mange nå benytter seg av nettbaserte banktjenester.

Undersøkelser viser at 60 % av NSBs kunder i september 2011 hadde en smarttelefon. 94 % av Norges befolkning benytter PC. Jeg vet at NSB er opptatt av god tilgjengelighet og effektiv distribusjon av billetter. De siste ti årene er det derfor etablert en rekke nye effektive salgskanaler for billetter gjennom bl.a. nsb.no og billettautomater på stasjonene. 1. februar i år lanserte også NSB muligheten for å kjøpe billetter via en egen NSB-applikasjon for smarttelefoner. I tillegg er det flere og flere passasjerer som reiser på elektronisk billett der kundene via web eller automat fyller på reisepenger, periode- billetter eller enkeltbilletter til reisekortet sitt. Det selvbetjente salget av billetter i NSB har økt fra fem prosent i 2002 til 70 prosent i februar 2012.

Kundegrunnlaget for betjente kanaler er som en følge av dette kraftig redusert gjennom innføringen av gode selvbetjente løsninger. Prognoser for 2012 viser at antall transaksjoner med billettkjøp over disk forventes å bli redusert med om lag 90 prosent fra 2010. Dette er bakgrunnen for at NSB har besluttet å stenge de betjente billettsalgene på Ski og Asker fra 1. juli.

På Asker og Ski stasjoner finnes det gode muligheter for kjøp av billetter fra billettautomater. Alderspensjonister og kunder som på grunn av ulike funksjonshemminger ikke kan benytte selvbetjente kanaler, kan kjøpe billetter om bord i NSBs tog uten tillegg i prisen. Dette har vært svært viktig for meg. NSB har også et betjent kundesenter på Lillehammer hvor det er mulig å bestille billetter på telefon. Kundesenterets åpningstid er kl. 07-23 alle dager.

Jeg er opptatt av at NSB skal drive effektivt og kostnadsminimerende i tillegg til å yte god service og sørge for god kundetilfredshet. For NSB vil det de nærmeste årene være helt nødvendig å finne en god balanse mellom betjent og ubetjent kundeservice, og samtidig tiltrekke seg nye kunder. Antall betjente billettsalg må være en del av NSBs operative frihet og jeg er i den forbindelse opptatt av at de ansatte som påvirkes av disse endringene følges opp på en god måte.