Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2011-2012)
Innlevert: 13.03.2012
Sendt: 14.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden sørge for at det blir satt ned en kommisjon til å rydde opp i rotet som har oppstått knyttet til dommeres forsikring, og hvordan stiller statsråden seg til påstander om at dommene som er idømt av dommere uten gyldig forsikring skal nulles ut?

Begrunnelse

Som svar på mitt skriftlig spørsmål nr. 888 avslører statsråden at man mangler forsikringen til så mange som 150 dommere med virke i norske domstoler. På grunn av for dårlig kontroll vet man ikke om dette skyldes rot eller om det faktisk er begått feil som gjør at de ikke har avlagt slik forsikring. Jeg finner det kritikkverdig at man ikke har bedre kontroll på disse forsikringene all den tid loven stiller krav om dette.
Videre har flere advokater sagt at dommer som er avsagt av dommere uten forsikring er å anse som en nullitet, senest John Kristian Elden i Dagsavisen 13.03.12. Dersom Elden med flere har rett er jeg svært interessert i å finne ut om statsråden for eksempel vil nedsette en hurtigarbeidende kommisjon for å finne ut hvor mange saker det dreier seg om og hva som skal gjøres med disse.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er Domstoladministrasjonen som har ansvaret for dommerforsikringene. Som redegjort for i mitt svar til spørsmål nr. 860, kan Justisdepartementet ikke instruere Domstoladministrasjonen direkte. Domstoladministrasjonen arbeider med å rette opp situasjonen, jf. mitt svar på spørsmål nr. 888. Det er ikke nå naturlig å sette ned en kommisjon som skal jobbe parallelt med Domstoladministrasjonen.

Domstoladministrasjonens klare utgangspunkt er at alle dommere har avgitt forsikring. Om det skulle vise seg at Domstoladministrasjonen ikke finner selve dokumentet som dommeren har skrevet under på, blir det et bevisspørsmål om forsikringen faktisk er avgitt. Det er til slutt opp til domstolene å ta stilling til konsekvensene av manglende forsikringer, og det er da ikke riktig av meg å ta stilling til dette spørsmålet nå.