Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1052 (2011-2012)
Innlevert: 15.03.2012
Sendt: 16.03.2012
Besvart: 27.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I 2008 ble det svenske regelverket endret slik at det ble mulig å konvertere biler til å kunne kjøre på E85-drivstoff, dvs. et drivstoff med 85 % bioetanol (alkohol) og 15 % bensin. Slik konvertering kan i Sverige også typegodkjennes. Ap, SV og Sp er veldig opptatt av CO2-utslipp, og en konvertering til E85 kan gi betydelige CO2-reduksjoner sammenlignet med biler som kjører på rent fossilt drivstoff.
Hvilke planer har regjeringen når det gjelder innføring av et regelverk i Norge for konvertering av biler til E85?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Konvertering av eksisterende bensindrevne biler til etanoldrift vil kunne ha en positiv påvirkning på fossilt CO2-utslipp fra bilen. Imidlertid vil slik konvertering påvirke bilenes øvrige miljøegenskaper og sikkerhet, i tillegg til at bilfabrikantens ansvar i forhold til typegodkjenningen påvirkes. En typegodkjenningsordning for konverteringssystemer som tar høyde for disse utfordringene, som man har i Sverige, kan være en løsning dersom man ønsker å legge til rette for denne typen konvertering.

TØI utarbeidet i 2010 en rapport om såkalt etterkonvertering av personbiler til etanoldrift, på oppdrag fra Vegdirektoratet. Rapporten konkluderte med at det i 2010 ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt med etterkonvertering til etanoldrift. I 2010 var det kun to konverteringssystemer som var godkjent i Sverige, og antatt antall konverterte biler var bare ca. 500. Til sammenligning var det i 2010 over 200 000 biler som var levert fra fabrikken klargjort for å kunne anvende E85 som drivstoff i Sverige. Dette viser at interessen for etterkonvertering i Sverige er lav, til tross for at Sverige har et godt utbygd nettverk med tanksteder for etanol. Ut fra dette har Vegdirektoratet anbefalt at det ikke prioriteres å lage et regelverk for etterkonvertering av biler til etanoldrift i Norge. Jeg slutter meg til dette synet.