Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2011-2012)
Innlevert: 15.03.2012
Sendt: 16.03.2012
Besvart: 26.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til svar på spørsmål 985. Svaret viser i prinsippet at departementet ikke har fulgt sitt eget anbudsgrunnlag. Hvor det står: Anbud skal legges frem for Luftfartstilsynet for gjennomgang av tekniske og operative forhold før et anbud blir valgt. Siden det i svaret kommer frem at SD senere er blitt kjent med, så anser jeg at dette ikke har vært en sak for Luftfartstilsynet.
Har departementet brutt konkurransevilkårene, ved og ikke kvalitetssikre kravene i anbudsgrunnlaget?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med gjennomføring av anbudskonkurranse på regionale ruteflyginger fastslås det i anbudsdokumentets del I, Konkurransegrunnlaget punkt 3.1, at anbudene skal legges frem for Luftfartstilsynet for gjennomgang av tekniske og operative forhold før en anbyder blir valgt. Alle anbudene som ble mottatt i tilknytning til nytt anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012, ble forelagt Luftfartstilsynet i henhold til dette. Forholdet som er omtalt i mitt svar på spørsmål 985 om flyoperasjonene på Florø, har framkommet i etterkant av denne gjennomgangen.