Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1055 (2011-2012)
Innlevert: 16.03.2012
Sendt: 16.03.2012
Besvart: 26.03.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Undertegnede er kjent med at NATO i 2010, på norsk initiativ, strøk Olavsvern Orlogsstasjon (OOS) ved Tromsø fra alliansens styrke- og strukturregister.
Har man fra norsk side registrert om man på noe politisk eller militært nivå i NATO nå er i ferd med revurdere denne beslutningen og viktigheten av OOS som en fremskutt operasjonsbase i nordområdene?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Sletting fra NATOs inventarliste skjer normalt etter forespørsel fra vertsnasjon og når det ikke lenger er et militært behov for et objekt. Det er NATOs militære kommandoer, ved Allied Command Operations (ACO) eller Allied Command Transformation (ACT), som avgjør hvorvidt et objekt i inventarlisten dekker et militært behov i NATO eller ikke. Investeringskomiteen i NATO skal deretter godkjenne sletting fra inventarlisten.

Forsvarsdepartementet sendte i november 2009 en anmodning til NATO om å slette Olavsvern fra NATOs inventarliste. Forsvarsdepartementet mottok 19. januar 2010 et brev fra SHAPE hvor det ble bekreftet at NATO ikke lenger hadde operativ bruk for fasilitetene ved Olavsvern, hverken nå eller i overskuelig fremtid. På dette grunnlag har Forsvarsdepartementet i tråd med normal fremgangsmåte gitt fullmakt til Forsvarsbygg om å igangsette avhendingsprosessen.

Det er vanlig at den formelle saksgangen knyttet til slettinger i NATO tar meget lang tid. Saken skulle vært sluttbehandlet i NATOs investeringskomité 14. februar 2012, men SHAPE har bedt om utsettelse. Det er likevel ventet at saken sluttbehandles våren 2012.