Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1068 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden bes gi en oversikt over utfordringene knyttet til reduksjoner i andre europeiske lands justisbudsjetter, betydningen av dette og konsekvensene for Norge?

Begrunnelse

Finanskrisen medfører også at flere land foretar innsparinger i sine respektive justisbudsjetter. Dette medfører ikke bare økte utfordringer på kriminalitetssiden for disse landene, men også for Norge som er del av en åpen verdensøkonomi og med fri bevegelse av personer, varer og tjenester. Lavere tilstedeværelse av politi i f.eks. andre europeiske land krever sannsynligvis høyere behov for økt politidekning og beredskap i rike Norge.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet betinger meget omfattende kartlegging og analyse av en stor mengde data. Jeg har ikke mulighet for å gjøre dette på en forsvarlig måte innen tidsrammen for skriftlige spørsmål fra Stortingets representanter.

Jeg vil vurdere å omtale situasjonen i den kommende meldingen om politiets resultatreform.