Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1119 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 26.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å få vurdert om det er hensiktsmessig med et varig unntak fra konkurranselovgivningen for klinisk veterinærvakt?

Begrunnelse

Konkurransetilsynet mener ifølge Strandbuen 21.3.12 at avtalen om klinisk veterinærvakt mellom Den norske veterinærforening og Kommunenes sentralforbund er i strid med konkurranselovgivningen. Mange bønder frykter et dårligere og dyrere tilbud etter at dagens avtale utløper 1. juli i år.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Gjeldende unntak fra konkurranseloven for veterinære vakttjenester løper ut 30. juni 2012. Det har derfor det siste året vært arbeidet for å få avklart hvordan systemet for den kliniske veterinærvakten bør videreføres. Flere departementer har vært involvert i arbeidet og Den norske veterinærforening og KS har uttalt seg i sakens anledning. Arbeidet er imidlertid ikke avsluttet og det er derfor ikke behov for ytterligere initiativ i denne saken.

Jeg legger stor vekt på at veterinærvaktordningen kan videreføres på en slik måte at kommunene kan ivareta sitt ansvar for veterinærvakten på en hensiktsmessig måte. En velfungerende vakt er viktig for alle dyreeiere både ut fra hensyn til dyrehelsen og dyrevelferden.