Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1177 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 27.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Østlendingen av 15.02.12 kan vi lese om en familie som ønsker rekkverk for å sikre seg mot at vogntog og biler havner i hagen grunnet trafikkuhell. Nå vil dette ordne seg til sommeren, men denne problematikken gjelder også mange andre husstander langs riksvei 3.
Vil statsråden være positiv til at andre beboere langs denne trafikkfarlige strekningen også får denne tryggheten ved montering av rekkverk?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er foretatt systematiske trafikksikkerhetsinspeksjoner på Rv 3 fra Elverum og fram til Tynset. De viktigste trafikksikkerhetstiltakene på strekningen er tiltak mot utforkjøringsulykker, det vil si oppsetting av rekkverk eller rydding av sideterreng. Jeg er klar over at vi ikke er helt i mål med å dekke behovet for rekkverk på strekningen. Bebyggelse som ligger innenfor sikkerhetssonen blir imidlertid prioritert med hensyn til rekkverk, og det er allerede satt opp rekkverk på stedet som er nevnt i avisartikkelen i Østlendingen 15.02.12.