Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1165 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilket tidspunkt og med hvilken hjemmel mener statsråden det ble lovlig praksis å foreta endring i strid med kongelig resolusjon før denne er endret?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål 1040 og statsrådens svar. Etter det jeg forstår av svaret er det ikke gjennomført noen høring før nedleggelsen av Statskalenderen og heller ikke gjennomført endring i kongelig resolusjon.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Norges statskalender er hjemlet i kongelig resolusjon av 1875 og er derfor først formelt nedlagt når denne kongelig resolusjon er endret. Kongelig resolusjon av 1875 forutsetter årlig utgivelse. Statskalenderen ble sist utgitt i mars 2011.

Begrunnelsen for å legge ned Norges statskalender er at den i flere år har gått med underskudd, og at informasjon innhentet fra brukere og abonnenter viser at statskalenderen i praksis er lite brukt. Forlaget som produserte statskalenderen sa opp avtalen med virkning fra 1. januar 2012 pga underskudd.

Statskalenderen er fortsatt tilgjengelig for kjøp, men endringer etter 1. januar i år er ikke oppdatert. Fordi brukerne foretrekker andre nettsider for informasjon om statsforvaltningen, har jeg ikke funnet det riktig å bruke ytterligere ressurser på dette produktet.

Kongelig resolusjon om nedleggelse av statskalenderen vil bli fremmet meget raskt.