Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1180 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 10.04.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Human Rights Watch har uttrykt stor bekymring for konsekvensene av et lovforslag som nå er reist av medlemmer av det ukrainske parlamentet med sikte på å forby "propaganda for homoseksualitet".
Hva kan Norge gjøre for å motvirke slike inngrep mot grunnleggende menneskerettigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først vise til mine svar i desember 2011 og mars 2012 på tilsvarende spørsmål vedr. diskriminering av LHBT-personer i Russland fra representantene Oktay Dahl og Haugli. Problemstillingen er dessverre aktuell i flere land i regionen. Også i land som Ukraina og Moldova ser vi en urovekkende trend.

Det aktuelle lovforlaget representant Høybråten tar opp i Ukraina er i strid med grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Ukraina er tilsluttet. Forslaget bryter med retten til ikke-diskriminering og hindrer retten til fri ytring. Europarådet, OSSE og FN er viktige fora for diskusjon om LHBT-personers rettigheter og Norge tar en aktiv rolle i disse fora, både alene og i samråd med andre land.

Det vil i tilfellet Ukraina ikke minst være uheldig om landet skulle vedta slike lover samtidig som det sitter med formannskapet i OSSE i 2013. Vi har i det siste aktivt fremmet LHBT-tematikk i OSSE-sammenheng sammen med land som Sveits, Canada og Island. I Europarådet bidrar vi gjennom sekondering av en saksbehandler til en nyopprettet LHBT-enhet. I FN vil Norge arbeide for at diskriminering basert på seksuell orientering skal fortsette å stå på FNs dagsorden, bl.a. gjennom støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheters arbeid på dette felt, både politisk og økonomisk.

Norge følger med på prosessen rundt det aktuelle lovforslaget. Vi vil fortsette å bruke alle relevante kanaler for å gi uttrykk for våre bekymringer overfor Ukraina og andre land i disse sakene og gi uttrykk for en klar forventning om at ukrainske myndigheter respekterer sine internasjonale forpliktelser på dette området.