Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 13.04.2012
Besvart: 20.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fredag 30.03 var E-18 i Bamble stengt i ca. 8 timer på grunn av en alvorlig ulykke. I etterkant har det kommet flere reaksjoner og rykter på hvorfor hele veien var stengt i så mange timer, blant annet ressursmangel hos politiet.
Kan jeg be statsråden redegjøre for hvorfor en så trafikkbelastet vei var stengt i så mange timer, og svare på om det gjøres en gjennomgang av rutinene for å redusere tiden veier er stengt etter ulykker?

Begrunnelse

Når det skjer alvorlige ulykker så vet alle at redningsetatene må få gjøre jobben sin på skadestedet og at etterforskningsarbeidet osv. er viktig og skal ha høyeste prioritet. Samtidig har veier som E18 svært høy trafikk og omkjøringsmulighetene er mange steder svært dårlige. Det er derfor viktig å sørge for at tiden veien er stengt er kortest mulig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har fått opplyst hendelsesforløpet fra den alvorlige trafikkulykken som fant sted i Bamble 30. mars fra Telemark politidistrikt. Politiet i Telemark mottok melding om den alvorlige ulykken kl. 05.54. Politipatruljer var på ulykkesstedet kort tid etter. Tidlig ble det klart at det dreiet seg om en dødsulykke, og kriminalteknikere fra Telemark politidistrikt og Statens vegvesens ulykkesgruppe ble kontaktet. Politiet sluttførte sitt arbeid ca. kl. 10.30 og oppryddingsarbeid ble igangsatt. Åstedet var omfattende og vrakdeler og eiendeler var strødd ut over en stor omkrets. Ulykkesbilene var et tungt vogntog og en overbygd pick-up. Siden bremsesystemet på vogntoget hadde låst seg under kollisjonen, var det ikke mulig å trekke vogntoget til side og utsette bergingen av vogntoget til trafikken tillot dette. Vogntoget ble derfor fjernet fra stedet i en operasjon. E-18 ble gjenåpnet for trafikk kl. 13.35.

Politiet i Telemark vurderte det som nødvendig å holde E-18 stengt i perioden det tok å granske ulykken og rydde åstedet. Det var politimannskap til stede på ulykkesstedet hele perioden. Utover dagen ble det gitt informasjon om alternative omkjøringsveier, blant annet gjennom lokale og regionale radiosendinger.

Jeg har tillit til de faglige vurderingene politiet i Telemark gjorde i den aktuelle situasjonen. Ved håndtering av en ulykkessituasjon som rammer trafikken, skal politiet alltid etterstrebe fri ferdsel på veiene så snart forholdene tillater dette. Det er grunn til å understreke at alle hendelser står i sin egen kontekst, hvor det er nødvendig å gjøre vurderinger basert på gjeldende forutsetninger. Basert på dette vil det være utfordrende å definere generelle rutiner eller retningslinjer for slike situasjoner.