Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1226 (2011-2012)
Innlevert: 16.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 24.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Yrkessjåfører som kjører langs kysten vår får ofte ødelagt de lovpålagte pausene sine fordi de må kjøre av eller på en ferje, blant annet på strekningen Bergen – Ålesund. Dersom man har stått 29 minutter og må kjøre av eller på en ferje, så kan man bli bøtelagt for å ikke ha 30 minutters sammenhengende pause.
Er statsråden villig til å se på hvordan kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan gjøres mer fleksible og mer tilpasset særnorske forhold?

Begrunnelse

Når man kjører ombord eller av en ferje så mister man den tiden man har hatt pause mellom 15 og 30 minutter. Dette gjelder selv om man har godt over 45 minutter totalt på fergekaien og fergedekket i løpet av en time. Det er veldig frustrerende for sjåførene, dårlig for samfunnet og spesielt frustrerende når man egentlig har rikelig med pause.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bestemmelsene om pause for yrkessjåfører reguleres av forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS, som gjennomfører i norsk rett forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport mv. Vi har dermed å gjøre med regler som det er svært begrensede muligheter til å fravike.

Art 7. i forordningen slår fast at «Etter en kjøreperiode på fire og en halv time skal føreren ta en sammenhengende pause på minst 45 minutter, med mindre føreren gjennomfører en hvileperiode. Denne pausen kan erstattes av en pause på minst 15 minutter, etterfulgt av en pause på minst 30 minutter, dersom pausene fordeles over kjøreperioden på en slik måte at bestemmelsene i første ledd er oppfylt.» Yrkessjåfører har altså anledning til å dele opp den pålagte pausen når den ikke benyttes til kjøring eller noe annet arbeid.

I Statens vegvesens kontrollpraksis gis det i tillegg en toleransegrense på 5 minutter i forbindelse med kontroll av pause. Etter en pause som er innenfor toleransegrensene vil en ny kjøreperiode starter.