Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1228 (2011-2012)
Innlevert: 16.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 23.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Det er nå utviklet en ny type blyfri ammunisjon til bruk i Forsvarets våpen. Ammunisjonen skal ha løst en rekke problemer ved tidligere blyfri ammunisjon, særlig knyttet til helseplager. Sikkerhetsinspektøren for Hæren uttaler likevel til Aftenposten at man med den nye ammunisjonstypen "opprettholder [ ... ] visse begrensninger på skytingen uansett."
Hvilke begrensninger vil oppholdes ifm. skyting med ny ammunisjon, og hvilke konsekvenser vil disse begrensningene ha på øvelse, trening og operasjoner i Forsvaret?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Forsvaret har i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og ammunisjonsprodusenten NAMMO utviklet en blyfri ammunisjon som har minst like gode funksjonelle egenskaper som den gamle blyfrie ammunisjonen, men som har betydelig mindre utslipp av skadelige gasser og støvpartikler. Dette har løst en rekke av utfordringene med bruk av tidligere blyfri ammunisjon, særlig knyttet til helseplager.

Imidlertid vil det alltid være noe utslipp av gasser og støvpartikler i forbindelse med skyting. Dette gjør at Forsvaret har innført noen kontrolltiltak for skyting med ny blyfri ammunisjon. Kontrolltiltakene innebærer blant annet at det kun benyttes utendørs skytebaner, skytetidene er regulerte og at skyting stanses dersom indikasjoner på helseplager oppstår.

Bakgrunnen for at kontrolltiltakene iverksettes er at Forsvaret i så stor grad som mulig ønsker å redusere risikoen for helseplager samtidig som et forsvarlig utdannings- og treningsnivå opprettholdes innen skyting. På innebygde/overbygde standplasser hvor ventilasjon ikke er montert vil det ikke være anledning til å skyte. Montering av ventilasjon på skytebanene er nå igangsatt og banene tas fortløpende i bruk etter hvert som ventilasjonen monteres.

Kontrolltiltakene har minimale, om noen, konsekvenser for gjennomføring av utdanning og trening. Noen skytebaner kan ikke brukes i en periode fram til ventilasjon er montert. Dette håndterer Forsvaret uten at det går på bekostning av kvaliteten på utdanning og trening. Utdanningsprogrammene i skyting er videre lagt opp slik at det meget sjelden skytes over 4 timer sammenhengene pr normal 8-timers arbeidsdag. Disse tiltakene har ingen konsekvenser i operasjoner.