Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1158. Svaret kan indikere at Justisdepartementet ikke lenger har noen mulighet til å komme med løpende faglige innspill om den administrative utviklingen i domstolene.
Er det slik i de faste dialogmøtene mellom departementet og Domstoladministrasjonen, både på politisk og administrativt nivå, at representantene fra Justisdepartementet gir uttrykk for en oppfatning om den administrative utviklingen i domstolene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I dialogen med Domstoladministrasjonen gir politisk og administrativ ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet uttrykk for vårt syn på den generelle utviklingen i domstolene. Disse møtene er en nyttig arena for diskusjon og kommunikasjon rundt rammebetingelser og utviklingstiltak i domstolene. Jeg vil også legge til at Domstoladministrasjonen, som et offentlig organ, også er underlagt generelle og administrative regler som gjelder for samfunnet generelt og for offentlig forvaltning spesielt.