Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1249 (2011-2012)
Innlevert: 18.04.2012
Sendt: 19.04.2012
Besvart: 27.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til justisministerens svar i Dokument nr 15:1153 (2011-2012). Her heter det blant annet: "Jeg anser uttalelsene knyttet til legers og ambassadepersonells eventuelle straffansvar for å være uten betydning for det det spørres om."
På hvilket grunnlag og av hvem ble vurderingen i forhold til norsk lov, som det refereres til i dokument 15:1645 (2010-2011), foretatt?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Deres spørsmål knytter seg til en uttalelse av tidligere statsråd Knut Storberget i forbindelse med tilsetting av politidirektør Mæland. Jeg er ikke kjent med denne tilsettingssaken eller grunnlaget for uttalelser i tilknytning til denne.