Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1259 (2011-2012)
Innlevert: 20.04.2012
Sendt: 20.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen gir stadig inntrykk av at regjeringens avgiftspolitikk er hovedårsak til at CO2-utslipp går ned fra nye biler solgt i Norge.
Kan regjeringen dokumentere at avgiftspolitikken har medført CO2-utslipp utover den trend som kommer av teknologiutvikling fra bilindustrien generelt?

Begrunnelse

Engangsavgiften ble endret fra 2007 ved at man erstattet motorvolum med CO2 som avgiftskomponent. I 2007 slapp nysolgte biler i Norge i snitt ut 159 gram/km CO2, i følge tall fra Opplysningsrådet for vegtrafikken. Snittall for 2011 er på 135 gram/km. Det bekrefter en tydelig nedgang. Men sett i et større perspektiv, så er ikke denne nedgangen unik for Norge. Tall fra JATO Dynamics, som driver med datainnsamling og statistikk fra bilindustrien, viser at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler i Europa var 140,9 g/km ved utgangen av 2010. Det samme tallet var i Norge 141 g/km. I 2007, året da CO2 kom inn som avgiftskomponent, var tallet i Norge som Europa ellers 159 g/km. Vi har altså hatt tilsvarende nedgang i CO2-utslipp i Europa som i Norge. Det indikerer at det er teknologiutviklingen hos bilfabrikantene som er hovedårsaken til generell nedgang i CO2-utslipp.
Ifølge oppslag i Teknisk Ukeblad 01.07.2011 har både Mercedes C180 CDI og C250 CDI med automat svært miljøvennlige motorer. På grunn av den nye Blue Efficiency-teknologien har begge modeller lave CO2-utslipp, og faktisk har C250 CDI med 204 hk et CO2-utslipp på 125 gr/km, mens C180 CDI med 120 hk har 129 gr/km. Men fordi det er en hk-avgift i Norge, blir Mercedes C250 CDI 110 000 kroner dyrere med avgift enn C180 CDI.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen la om engangsavgiften i mer miljøvennlig retning fra 1. januar 2007 ved at CO2-utslipp erstattet slagvolum som et av beregningsgrunnlagene. Det har blitt lagt ytterligere vekt på CO2-utslipp i avgiften de senere årene. Før omleggingen i 2007 var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i Norge omtrent 15 g/km høyere enn gjennomsnittet for EU. Etter omleggingen har Norge kommet ned på om lag samme nivå som EU.

I rapporten ”Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler”, som er utarbeidet av Vista Analyse AS på oppdrag fra Finansdepartementet, vises det til at omleggingen av engangsavgiften har bidratt til å flytte bilkjøperne mot lavere CO2-utslipp. Videre har endringene i engangsavgiften de senere årene bidratt til å opprettholde avgiftens virkning på CO2-utslippene fra nye personbiler.

Jeg mener dette bekrefter at Regjeringens avgiftsendringer har bidratt til lavere gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i Norge. Utviklingen av kjøretøyteknologi har også bidratt til den kraftige nedgangen i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i Norge, fra 177 g/km i 2006 til 132 g/km i første kvartal 2012. Den teknologiske utviklingen er imidlertid lite egnet til å forklare Norges innhenting av EU på dette området.

Jeg vil også nevne at når Regjeringen har lagt ytterligere vekt på miljø i engangsavgiften, har vi også redusert avgiften på motoreffekt (hk). Fra 1. januar i år reduserte Regjeringen satsene for motoreffekt med mellom 20 og 35 pst. reelt.