Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1260 (2011-2012)
Innlevert: 20.04.2012
Sendt: 20.04.2012
Besvart: 26.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I en artikkel i Dagens Næringsliv den 20. april sier Direktoratet for naturforvaltnings direktør Janne Sollie: "Alle de viktigste fagmiljøene, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NINA, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og vi, er enige om at lakselus og rømming er alvorlige påvirkningsfaktorer for villaksbestandene."
Kan man tolke det slik at det også er enighet disse etatene i mellom om tallmaterialet bak villaksportalen.no og konklusjonene i artikkelen?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg vil først understreke at det er gledelig at Direktoratet for naturforvaltning har etablert en villaksportal der alle kan finne oppdatert kunnskap om villaksen og villaksforvaltningen.

Villaksportalen er utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra flere fagmiljøer. Samtidig har Direktoratet for naturforvaltning gjort egne vurderinger av blant annet bestandstilstand, påvirkningsfaktorer og bevaringstiltak. Det vil ikke være riktig av meg å vurdere om alle institusjoner og fagetater er fullt ut enige i alle detaljer og nyanser i kunnskapsgrunnlaget. Etter min mening er imidlertid de ansvarlige fagmiljøene i stor grad enige om at lakselus og rømt oppdrettlaks er faktorer som påvirker villaksbestandene. Dette er belyst i flere rapporter fra de nevnte forskningsinstitusjonene og fremgår også av myndighetenes faglige vurderinger av saken.