Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1283 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): 7. - 9. mai arrangeres Oslo Freedom Forum i Oslo. Konferansen er anerkjent internasjonalt som en viktig arena for dialog om menneskerettigheter. Tidligere år har kjente MR-forkjempere som bloggeren Yoani Sánchez fra Cuba blitt nektet utreise fra eget land og dermed mistet anledningen til å tale på konferansen. I år er det blitt kjent at opposisjonsleder Chee Soon Juan er nektet utreisetillatelse fra Singapore.
Hva vil ministeren gjøre for å bidra til at Chee får tale på Oslo Freedom Forum?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet er godt kjent med situasjonen til Dr. Chee Soon Juan og rettssakene som har vært reist mot ham opp gjennom årene. Etter anklage om ærekrenkelse har Dr. Chee blitt idømt betydelige bøter. Dr. Chee har på sin side hevdet at anklagene mot ham er politisk motiverte og at lovverket benyttes for å kneble kritikk rettet mot myndighetene. Som følge av rettssakene er Dr. Chee i dag erklært personlig konkurs og kan i henhold til Singapores lover bli nektet utreisetillatelse.

Dr. Chee har derfor fått avslag på sin søknad om utreise for å få delta på Oslo Freedom Forum 7. – 9. mai 2012. Etter det vi kjenner til har Oslo Freedom Forum henvendt seg direkte til Singapores myndigheter om saken, og bedt om at Dr. Chee gis anledning til å delta på Oslo Freedom Forum.

Saken til Dr. Chee Soon Juan har blitt tatt opp av Norges ambassadør i Singapore. Fra norsk side bes det om en ny vurdering av saken slik at det kan være mulig for Dr. Chee å delta på Oslo Freedom Forum. Styrking av ytringsfriheten i Singapore var forøvrig ett av flere områder som ble tatt opp av Norge under høringen av Singapore i FNs menneskerettighetsråd i 2011.