Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1312 (2011-2012)
Innlevert: 30.04.2012
Sendt: 30.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden øyeblikkelig gripe inn overfor Mattilsynet, slik at dyretragedien i Troms kan avsluttes?

Begrunnelse

Jeg har tatt opp saken rundt Bunes gård to ganger med skriftlig spørsmål til statsråden. Det er i dag gått nesten to måneder fra min første henvendelse, og i dag kommer det flere bekymringsmeldinger med bilder fra flere personer og kilder.
På Trav24.no ser vi bilder der ett bilde viser et nyfødt føll hvor mamma står like ved med etterbyrden hengende bak. Føllet ble født ute i snøen, og der ligger den nyfødte føllet i iskald vann.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til mine tidligere svar på spørsmålene fra representanten Trældal om hesteholdet i Troms. Jeg forventer at Mattilsynet håndterer saken i henhold til dyrevelferdsloven, forvaltningsloven og norsk rettspraksis. Departementet holdes orientert.