Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1320 (2011-2012)
Innlevert: 02.05.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Troms politidistrikt har inndratt dispensasjoner som hjemmetjenestens biler i Tromsø kommune hadde tidligere. Årsaken til inndragelsene er at politiet ikke har hjemmel for slik dispensasjon. Hjemmetjenesten har behov for å parkere nært brukerne for å gi fast daglig omsorg, ofte flere ganger i døgnet. Det er også behov for å gi hurtig hjelp av medisinske grunner, samt hurtig utkjøring ved trygghetsalarm.
Vil statsråden bidra til å endre skiltforskrift eller regler for å kunne gi brukerne en god hjemmebasert omsorg?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse om at Samferdselsdepartementet har nå til behandling en henvendelse fra Tromsø kommune knyttet til spørsmålet som tas opp her. Departementet har i den forbindelse bedt Vegdirektoratet om en uttalelse knyttet til problemstillingene som tas opp fra kommunens side.

Dette er derfor en sak jeg vil komme tilbake til på et senere tidspunkt.