Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1415 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 18.05.2012
Besvart: 25.05.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I media er det blitt kjent at kunstneren Morten Traavik reiser til Nord-Korea sammen med 19 andre kunstnere for lage "festspill" på Norges nasjonaldag. Denne turen er finansiert blant annet med midler fra kulturrådet. NK er det mest brutale og hensynsløse regimet verden har sett på lang tid. Fri presse eksisterer ikke og all erfaring tilsier at et slikt "festspill" vil bli utnyttet kynisk i landets massepropaganda.
Synes statsråden det er helt greit at midler fra kulturrådet legger grunnlag for massepropaganda i Nord-Korea?

Begrunnelse

Den anerkjente amerikanske stiftelsen Freedom House har siden 1973 laget en årlig liste der verden blir fordelt i frie, delvis frie og ufrie land. Fordi skalaen Freedom House benytter seg av er så begrenset, er det vanskelig å definere hvilket land som er aller nederst på verstinglisten. Men ett land skiller seg likevel ut fordi det har fått lavest score – syv – hvert eneste år siden 1973: Nord-Korea.
- Regimet i dette svært isolerte landet holder sine 23 millioner innbyggere nærmest som slaver. Over 200.000 mennesker holdes fanget i et nettverk av kwan li so, politiske straffeleire, der de utsettes for straffearbeid, alvorlig underernæring og tortur, heter det i rapporten fra 2011.
Det er liten tvil om at kunstneren Traavik sin reise til Nord-Korea vil bli benyttet av landets regime propagandamessig og dermed legge grunnlaget for at regimet kan fortsette sin undertrykking av egen befolkning. Undertegnede har foreløpig ikke fått klarhet i hvor mye disse "festspillene" er støttet med offentlige midler men uansett er det vanskelig å akseptere at norske skattekroner skal bli brukt til dette.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som kulturminister er det ikke min oppgave å foreta kunstfaglige vurderinger. Prinsippet om armlengdes avstand er viktig i norsk kulturliv, og jeg verken kan eller vil overprøve Norsk kulturråds utøvelse av kunstnerisk skjønn i tildelingen av prosjektmidler.