Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1416 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 18.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I media er det blitt kjent at kunstneren Morten Traavik reiser til Nord-Korea sammen med 19 andre kunstnere for lage "festspill" på Norges nasjonaldag. Denne turen er finansiert blant annet med midler fra UD. Nord-Korea er det mest brutale og hensynsløse regimet verden har sett på lang tid. Fri presse eksisterer ikke og all erfaring tilsier at et slikt "festspill" vil bli utnyttet kynisk av landets massepropaganda.
Synes utenriksministeren det er helt greit at midler fra UD legger grunnlag for massepropaganda i Nord-Korea?

Begrunnelse

Den anerkjente amerikanske stiftelsen Freedom House har siden 1973 laget en årlig liste der verden blir fordelt i frie, delvis frie og ufrie land. Fordi skalaen Freedom House benytter seg av er så begrenset, er det vanskelig å definere hvilket land som er aller nederst på verstinglisten. Men ett land skiller seg likevel ut fordi det har fått lavest score – syv – hvert eneste år siden 1973: Nord-Korea.
- Regimet i dette svært isolerte landet holder sine 23 millioner innbyggere nærmest som slaver. Over 200.000 mennesker holdes fanget i et nettverk av kwan li so, politiske straffeleire, der de utsettes for straffearbeid, alvorlig underernæring og tortur, heter det i rapporten fra 2011.
Det er liten tvil om at kunstneren Traavik sin reise til Nord-Korea vil bli benyttet av landets regime propagandamessig og dermed legge grunnlaget for at regimet kan fortsette sin undertrykking av egen befolkning. Undertegnede har foreløpig ikke fått opplyst hvor mye disse "festspillene" er støttet med offentlige midler men uansett er det vanskelig å akseptere at norske skattekroner skal bli brukt til dette.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet ble 7. mai 2012 gjort oppmerksom på at det i informasjonsmateriell vedrørende arrangementet ” ’Yes, We Love This Country!’ – 17. maifestspillene i Nord-Korea” var påført Utenriksdepartementets logo og påstander om støtte fra Utenriksdepartementet.

Det medfører ikke riktighet at arrangementet har fått støtte av departementet. I et brev av 9. mai 2012 til initiativtaker Morten Traavik ba departementet ham om å innstille sin urettmessige omtale av Utenriksdepartementet og misbruk av departementets logo. Utenriksdepartementet beklager dette misbruket.

Departementet ba også 7. mai 2012 vår ambassade i Seoul, som er sideakkreditert i Pyongyang, om å anmode Traavik om å rette opp de feilaktige opplysningene dersom de kom i kontakt med ham, samt å fremholde at departementet ikke støtter arrangementet i alle sammenhenger der spørsmålet måtte bli reist i begge de to koreanske statene.

Når det gjelder Traavik og Nord-Korea kan det opplyses at han i 2010 ble tildelt 63 800 kroner gjennom den reisestøtteordningen for scenekunst som Danse- og Teatersentrum forvalter på vegne av Utenriksdepartementet. Det gjaldt oppførelse av rockeoperaen ”De sorte gribber” i Pyongyang 11.-19. april 2011.

Denne reisestøtteordningen er en del av de midler som departementet har stilt til rådighet for i alt syv faginstitusjoner på kulturområdet – og for scenekunstfeltet er det Danse- og Teatersentrum. Midlene tildeles av et fagutvalg oppnevnt av Danse- og Teatersentrum og ut fra kulturfaglige kriterier. Utenriksdepartementet har en observatør i utvalget, men kan ikke f.eks. overprøve tildelingsbeslutningene. Så lenge det ikke er noen juridiske eller andre formelle hindre for kulturutveksling med Nord-Korea, skal utvalget legge de samme kulturfaglige kriterier til grunn for søknader om aktiviteter der som for søknader relatert til alle andre land.

Som representanten kanskje er kjent med, var Nord-Korea representert med flere innslag på kulturfestivalen BarentsSpektakel i Kirkenes i februar i år, også her med Traavik i en sentral rolle. For ordens skyld kan jeg informere om at den støtte departementet yter til BarentsSpektakel ikke finansierte noen av disse aktivitetene, men er knyttet til fremme av kultursamarbeid i Barentsregionen.