Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1470 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I disse dager foregår det en søppelplukking langs våre veier, som for eksempel i mitt hjemfylke Hedmark. Hvor mye penger bruker vi på denne oppryddingen, både nasjonalt og for Hedmark fylke spesifikt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Renhold inngår i driftskontraktene mellom Statens vegvesen og entreprenørene. Når disse kontraktene lyses ut, priser entreprenøren en post som heter «Renhold». Denne omfatter langt mer enn selve søppelplukkingen om våren. I prisen for «Renhold» inngår blant annet renhold av alle arealer innenfor vegområdet, som vårrengjøring, fjerning av søppel, feiing og spyling, tømming, drift, reparasjon og utskifting av avfallsbeholdere, fjerning av materialer (gjenstander, stein, døde dyr osv.), behandling av olje-, diesel- og bensinsøl, fjerning av tagging og graffiti, renhold av tak og vegger i underganger, fjerning av ugress og uønsket vegetasjon i andre områder enn grøntarealer og skråninger samt fjerning av rotvelt, brukne trær og greiner.

Av forretningsmessige årsaker har ikke Statens vegvesen tilgang til entreprenørenes kalkyler der arbeidet med søppelplukking om våren kan være skilt ut som egen post. Statens vegvesen har imidlertid utarbeidet egne kalkyler der det er forsøkt å anslå kostnadene for ulike typer av renholdsaktiviteter. På bakgrunn av disse kalkylene anslår etaten kostnadene ved søppelplukking langs riks- og fylkesveger til 2-3 mill. kr for Hedmark og om lag 75 mill. kr for hele landet.