Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1480 (2011-2012)
Innlevert: 30.05.2012
Sendt: 31.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I boken "Dobbeltspill" av Itamar Marcus og Nan Jacques Zilberdik gis det svært mange dokumenterte eksempler på hvordan palestinske myndighetskontrollerte medier indirekte og direkte gir sin støtte til terror og sprer hat-propaganda rettet mot Israel. Et av eksemplene har medført at UNESCO har trukket pengestøtte til et ungdomsmagasin som fremstilte Hitler som et forbilde.
Hva er utenriksministerens syn på dette, og hvordan vil man forsikre seg om at norsk støtte ikke bidrar til å finansiere slik virksomhet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg tar avstand fra alle former for hatpropaganda og oppfordringer til terror, uansett hvilken side i konflikten partene befinner seg på. Slike holdninger og handlinger er ikke forenlige med norske utenrikspolitiske interesser og budskap, og vi gjør vårt ytterste for å sikre at norskstøttede prosjekter ikke bidrar til spredning av slike holdninger. Det gjør vi blant annet gjennom kvalitetssikring og tett oppfølging av våre samarbeidspartnere og deres arbeid.

Spørsmål om hatpropaganda og oppfordringer til vold er tema som vi jevnlig tar opp i vår dialog med palestinske og internasjonale samarbeidspartnere. Vi oppfatter at dette er noe som tas seriøst også fra palestinske myndigheters side.

Når det gjelder den konkrete teksten som tas opp i spørsmålet, dreier dette seg om en artikkel som ble trykket for vel ett år siden i barnemagasinet ”Zayzafouna”. Magasinet publiseres av en frivillig organisasjon med samme navn, som mottar støtte fra det som nå går under navnet ”den palestinske nasjonale komiteen for UNESCO”. Dette er en statlig organisasjon som verken mottar generell støtte fra UNESCO eller fra andre internasjonale organisasjoner, men den har fått midler fra de palestinske myndighetene.

UNESCO i Ramallah støttet imidlertid organisasjonens utgivelse av tre magasiner der hovedtemaet var kulturarv i fjor høst. Utover dette finnes det, ifølge UNESCO Ramallah, ingen forbindelseslinjer mellom UNESCO i Ramallah og organisasjonen. UNESCO gikk i en pressemelding 23.12.11 kraftig ut og fordømte innholdet i artikkelen som representanten Syversen viser til. De tar der avstand fra all type hatpropaganda og de beklager på det sterkeste at UNESCOs navn assosieres med denne typen utsagn. Norge støtter denne tydelige markeringen fra UNESCOs side.