Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1496 (2011-2012)
Innlevert: 31.05.2012
Sendt: 01.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Det beskrives en såkalt avvikskø ved behandling av El-sertifikat, kva vil statsråden gjere for å sikre at dette ikke får negative følger for norske sertifikatberettiga aktører?

Begrunnelse

Ved fleire høve har det blitt utrykt bekymring for kapasiteten til NVE i forbindelse med dei grønne El-sertifikata. No viser det seg at ein kan registrere det som blir karakterisert som en avvikskø.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Norges vassdrags- og energidirektorat (NYE) er forvaltningsansvarlig for elsertifikatordningen og er delegert myndighet til å godkjenne anlegg for rett til elsertifikater.

I følge NYE har de god nok saksbehandlingskapasitet til å ta unna alle søknader om elsertifikater som er ukompliserte. Et av vilkårene for å bli godkjent for rett til elsertifikater er at produksjonsanlegget må være bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt, jf. forskrift om elsertifikater § 9. Under søknadsbehandlingen kontrollerer NYE kraftanleggene opp mot gitte tillatelser.

Gjennom dette arbeidet er det ved flere kraftverk oppdaget avvik mellom opplysninger i søknad om elsertifikater og opplysninger som tidligere er oppgitt i søknad om konsesjon eller fritak for konsesjon. Det er altså ikke klart at disse anleggene er bygget i henhold til gitte tillatelser og krav. En konsekvens av dette er at behandlingen av søknader fra berørte anlegg har tatt lengre tid enn forutsatt. Kraftverk som er bygd i tråd med gjeldende tillatelser blir godkjent fortløpende.