Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1547 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 08.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kan statsråden bekrefte og garantere at togene som går på østre linje i Østfold får benytte det nye dobbeltsporet mellom Ski og Oslo når dette står klart?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Planene for Follobanen legger opp til at Østre linje skal kobles til nye Ski stasjon. Det gir mulighet for at tog til/fra Østre linje kan kjøre Follobanen.