Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1580 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 20.06.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for mye av jordbruksoppgjørets økonomiske ramme som går til ivaretakelse av regulatorrollen?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Tine SA, Norske Felleskjøp BA og Nortura SA er markedsregulatorer for hhv. melk, korn og kjøtt/egg. Deres virksomhet knyttet til markedsregulering er i sin helhet finansiert med innkrevd omsetningsavgift fra produsentene, og som gjennomføres i medhold av Omsetningsloven. Markesregulatorene mottar ikke midler over Jordbruksavtalen for ivaretakelse av markedsregulatorrollen.

For grøntsektoren (poteter, grønnsaker, frukt og bær) er det ingen markedsregulator. Det bevilges imidlertid midler over Jordbruksavtalen til tiltak i grøntsektoren fordi det ikke innkreves omsetningsavgift på disse produktene. For 2012 er det bevilget 3,9 mill. kroner til ”Avsetningstiltak hagebruk” som kan benyttes til reguleringstiltak for poteter og epler. I tillegg er det for 2012 bevilget 12 mill. kroner til ”Kollektiv dekning av omsetningsavgift i hagebruk” som i hovedsak benyttes til finansiering av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, samt faglige tiltak i sektoren.