Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1589 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Hvordan vil statsråden bidra til å styrke Nordisk Testsenter, og hva vil hun gjøre for å sikre at et slikt unikt kompetansemiljø også kan bli benyttet av statlige vegmyndigheter framover?

Begrunnelse

Nordisk testsenter AS, i Farsund kommune, er Norges eneste testsenter for fullskala sertifiseringstesting av veirelatert utstyr til økning av sikkerheten på norske veier. Det er viktig at dette kompetansemiljøet tas i bruk og utvikles videre for at trafikksikkerheten på norske veier kan styrkes.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg har fått opplyst av Vegdirektoratet at det tidligere har vært gjennomført flere tester ved Nordisk Testsenter der Statens vegvesen har vært oppdragsgiver, også mens testsenteret hadde andre eiere. For offentlige testoppdrag må testsenteret imidlertid konkurrere med andre tilbydere overfor Vegvesenet, herunder med tilsvarende virksomheter i utlandet.

For å kunne foreta testing av vegprodukter etter krav gitt i europeiske standarder, må Nordisk Testsenter være sertifisert. Jeg er gjort kjent med at senteret arbeider med å få slik sertifisering.

I møte høsten 2011 mellom testsenteret og Vegdirektoratet var det enighet om at testsenteret og vegvesenet skulle arrangere et felles seminar om testing av vegprodukter, dels for å gjøre senteret kjent, og dels for å informere om krav til testing. Seminaret vil finne sted høsten 2012 eller våren 2013.