Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1620 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): For blant annet skogfylket Hedmark vil økt kapasitet på lastebiler bety mye for den totale næringsinntjening.
Hvor langt har man kommet i arbeidet med å øke totalvekt og lengde på tømmerbiler?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til svar til representanten av 25. mai 2012 på spørsmål nr. 1405.

I svaret ble det opplyst at Vegdirektoratet er i sluttfasen av en pågående revisjon av kapittel 5 i forskrift om bruk av kjøretøy, som angir de største tillatte vekter og dimensjoner for enkeltkjøretøy og vogntog på offentlig veg i Norge. Direktoratet har opplyst meg om at de har som mål å sende ut høringsbrev i løpet av juli 2012.