Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1676 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En del privatpersoner har noe større personbiltyper som for eksempel Chevrolet Suburban med totalvekt over 3 500 kg. Disse har etter nye lover begrenset lovlig makshastighet. Dette skaper noen ganger farlige situasjoner, og de kan heller ikke kjøre i lovlig makshastighet på motorvei.
Er det under arbeid å fjerne denne begrensningen på denne type biler som brukes som privatbil?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Motorvogn med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må ikke kjøre fortere enn 80 km/t, selv der det er skiltet høyere fartsgrense. Dette følger av trafikkreglene § 13 nr. 4, men vil også være regulert gjennom bestemmelser om hastighetsbegrenser hvis kjøretøyet er klassifisert som varebil eller lastbil. Kravet om hastighetsbegrenser i kjøretøyforskriften er hjemlet i EØS-avtalen.

Hovedbegrunnelsen for begrensningene, uavhengig av kjøretøyets klassifisering, er hensynet til trafikksikkerheten. Tunge kjøretøy trenger lengre bremsestrekning, har dårligere manøvreringsevne og representerer en større ulykkesrisiko enn lette kjøretøy. I tillegg øker drivstofforbruket og forurensningene når tyngre kjøretøy skal akselerere opp til, og kjøre i, 90 – 100 km/t.

Jeg vil informere om at Vegdirektoratet høsten 2011 sendte på høring forslag om oppmykning av dagens regler om fartsgrenser for turbuss (buss klasse III).

I forbindelse med dette arbeidet vil jeg vurdere om det kan være aktuelt også å gjøre endringer i trafikkreglenes hastighetsbestemmelser i § 13, for personbil med tillatt totalvekt over 3 500 kg.