Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1625 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justis- og beredskapsministeren redegjøre for hvorfor Europarådets "Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism (ETS No. 198)" ikke er ratifisert, og når regjeringen har til hensikt å få denne ratifisert?

Begrunnelse

Ifølge Europarådet så har Norge fortsatt ikke ratifisert konvensjon om hvitvasking, ransaking, beslag og inndragning av utbytte av straffbare handlinger og finansiering av terrorisme (ETS No. 198). Ifølge tidligere justisminister Knut Storbergets svar til undertegnede på spørsmål Dokument nr. 15:1635(2010-2011) datert 24.juni 2011 så lå alt til rette for at konvensjonen kunne ratifiseres i løpet av 2011.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ratifikasjon av ovenfor nevnte konvensjon gjør det nødvendig å avklare hvilke forpliktelser konvensjonen oppstiller og eventuelt hvilke lovtiltak som må gjennomføres. Jeg vil gå videre med ratifikasjonsspørsmålet etter at dette er avklart.