Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1649 (2011-2012)
Innlevert: 19.06.2012
Sendt: 20.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I svar på budsjettspørsmål fra Fremskrittspartiet sier regjeringen at skattefritak for arbeidsgiverbetalt kollektivkort anslagsvis vil gjøre 175.000 bilister til kollektivreisende.
Hva er anslaget for økte inntekter til kollektivselskapene totalt sett dersom et slikt anslag slår til?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I svar på spørsmål 144 fra Fremskrittspartiet til Revidert nasjonalbudsjett 2012 er det skjønnsmessig lagt til grunn at om lag 175 000 av alle som ikke allerede reiser kollektivt, vil benytte seg av den foreslåtte ordningen med skattefritak for arbeidsgiverfinansierte månedskort. Dersom det legges til grunn en gjennomsnittlig årskostnad for månedskort på 12 000 kroner, vil kollektivselskapenes samlede bruttoinntekter øke med 2,1 mrd. kroner.