Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1656 (2011-2012)
Innlevert: 21.06.2012
Sendt: 21.06.2012
Besvart: 27.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Avinor skal etter planen installere utstyr for et nytt satellittbasert innflygingssystem (SCAT-I) ved flere lufthavner, også i Finnmark.
Vil bruk av SCAT-I innflygningssystem være et krav i de forestående anbudsprosessene i Finnmark?

Begrunnelse

Brønnøysund lufthavn var verdens første flyplass som tok i bruk det GPS-basert innflygingssystemet SCAT-I. Nå er det flere som bruker dette, og Avinor skal installere dette på mange av flyplassene på kortbanenettet. SCAT-I er et innflygingssystem basert på satellittsystemet GPS.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som samferdselsminister er jeg opptatt av å sikre et godt og trygt flytilbud i hele landet. For å bedre sikkerheten og regulariteten på de lokale lufthavnene er det utviklet et eget system for satellittbasert innflyging med navnet SCAT-I. Systemet har fra 2007 blitt gradvis installert ved de lokale lufthavnene. Samferdselsdepartementet har tidligere stilt krav om SCAT-I eller SCAT-I eller tilsvarende system i forbindelse med utlysning av anbud på regionale flyruter.

Samferdselsdepartementet er nå kjent med at utstyret til fly som er nødvendig for å benytte SCAT-I ikke lenger er i produksjon. Systemet har heller ikke vært benyttet andre steder enn det norske kortbanenettet og har fra starten av hatt begrenset utbredelse. Det er i dag bare én flyoperatør som har det nødvendige utstyret for å ta i bruk SCAT-I. Samtidig er alternative systemer under utvikling, men det vil ta noe tid før disse kan være på plass, spesielt i Nord-Norge.

Hvilke krav som skal stilles i anbudsutlysningen vurderes ved hver anbudsrunde. Med tanke på SCAT-I systemets begrensede tilgjengelighet er det nødvendig med en inngående vurdering av konsekvensene ved å stille krav til et slikt system. Jeg har derfor igangsatt en nærmere utredning av sikkerhetsgevinsten ved SCAT-I på de aktuelle lufthavnene, samt bedt Luftfartstilsynet om en redegjørelse for status på innføring av satellittbaserte innflygingssystemer i Norge.