Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1666 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Er det i dag i praksis noen forskjell på intensiteten når det gjelder kontroll med innførsel av varer på dagtid og natt ved de viktigste grensestasjonene til Sverige.
Dersom det er store forskjeller på kontrollintensiteten hvilke konsekvenser mener statsråden dette kan ha for ulovlig innførsel av varer?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved ordinær innførsel av varer til Norge, plikter fører av transportmiddelet som frakter varen å stoppe og melde fra til Toll- og avgiftsetaten ved grensepassering. Dette gjelder for alle førere, uavhengig av type transportmiddel og fra hvilket land de kommer til landegrensen. Meldeplikten medfører at innpassering må skje over betjent tollstasjon, og i den aktuelle åpningstiden. Det er kun privatpersoner som ikke medbringer varer ut over toll- og avgiftsfri kvote, som kan passere ubetjente grenseoverganger eller bemannede grenseoverganger utenom åpningstiden.

På grensen mellom Norge og Sverige, er det kun tollstasjonene ved Svinesund og Ørje som har døgnåpen bemanning til ekspedisjon av ordinær innførsel av varer. For de øvrige grenseovergangene er Toll- og avgiftsetatens bemanning tilpasset trafikkvolum.

Når det gjelder variasjoner i kontrollintensitet rettet mot ulovlig innførsel av varer, så skal etatens kontrollvirksomhet til enhver tid være dimensjonert i henhold til risikobildet. Risikobildet vil kunne variere og påvirkes blant annet av hvor i landet man befinner seg på et gitt tidspunkt. Som følge av dette vil kontrollintensiteten kunne variere på et sted i løpet av et døgn og være av ulik intensitet på ulike grensepasseringssteder. Dersom risikobildet viser at en stor del av vareførselen, herunder forsøk på ulovlig vareførsel, skjer om natta, vil toll- og avgiftsmyndighetenes kontrollinnsats og kontrollintensitet tilpasse seg dette.

Jeg mener at etatens evne til stadig å tilpasse seg endringer i risikobildet sikrer en mest mulig målrettet kontroll ved grenseovergangene. Det er også viktig at etaten har effektive virkemidler som kan benyttes i kontrollen. Toll- og avgiftsetaten har nylig etablert elektronisk tilstedeværelse ved ubemannede grenseoverganger mot Sverige i Østfold, basert på bruk av kameraer til skiltgjenkjenning. Dette tiltaket bidrar til en målrettet grensekontroll og øker etatens kontrollkapasitet ved at flere grenseoverganger kan følges samtidig. Jeg mener slik nytenkning er viktig for at etaten skal holde tritt med den stadige utviklingen hos profesjonelle smuglere som også i fremtiden vil utfordre etatens kontrollvirksomhet.