Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1685 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvor mange informanter/agenter har forsvarets etterretningstjeneste og/eller PST oversikt over, eller eventuelt mistanke om at arbeidet for den tidligere østtyske militære etterretningstjenesten?

Begrunnelse

Etter sammenbruddet av tidligere Øst-Tyskland skjedde det en informasjonsutveksling mellom de militære etterretningstjenestene i Øst- og Vest-Tyskland. 138 personer var informanter/agenter for Øst-Tyskland i Vest-Tysklands væpnede styrker (Kilde: Stasi-arkivet Berlin). Man kan ikke se bort fra at også det norske forsvaret var utsatt for spionasje fra Øst-Tyskland. I Stasi-arkivet er det så langt funnet 1.886 rapporter fra Norge. 85 % av disse gjelder politikk, militærvesen og etterretningsvirksomhet. Det presiseres at spørsmålet kun gjelder antall personer, ikke persondetaljer. Videre gjelder dette virksomhet utført av en stat som ikke lenger eksisterer. Og videre er det ikke spørsmål om metodebruk eller kilder. Etter en juridisk vurdering anføres det at spørsmålet ikke berører temaer som personvern, rikets sikkerhet, strafferettslige forhold eller annet sikkerhetsrelatert lovverk.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Vi legger til grunn at spørsmålet omhandler en eventuell oversikt over norske borgere som har arbeidet for den østtyske statens etterretningstjenester.

Etterretningstjenestens rettsgrunnlag (lov om Etterretningstjenesten av 20. mars 1998) presiserer at tjenesten på norsk territorium ikke skal overvåke eller på annen måte innhente informasjon om norske fysiske eller juridiske personer. Dette hører inn under Politiets sikkerhetstjenestes (PST) oppgaver. Etterretningstjenesten har derfor ikke informasjons om kan bidra til å belyse spørsmålet fra stortingsrepresentant Werp. Når det gjelder forhold som omhandler PST, vil justisministeren eventuelt kunne svare på dette.