Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1707 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 08.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ved registrering av motorkjøretøy, skrives det ut et midlertidig vognkort og man får senere i posten det ordinære.
Hvorfor denne fordyrende prosessen når man kunne skrevet ut det ordinære vognkortet med en gang?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vognkortet er et verdidokument som viser rett eier av kjøretøyet. Det er nødvendig med sikkerhetskrav til vognkortet for å vanskeliggjøre forfalskning. Direktiv 1999/37/EF (vognkortdirektivet) stiller krav til grafikk, vannmerke og papirfiber i vognkortet. Det norske vognkortet har vannmerke, mikroskrift og fluoriserende tråder i papiret.

Dersom samtlige av landets trafikkstasjoner skulle hatt utstyr til å produsere vognkort etter disse kravene, ville det blitt svært kostnadskrevende og dokumentsikkerheten ville blitt redusert.

Ved registrering utstedes det et midlertidig vognkort som gir anledning til å benytte kjøretøyet. Trykking av originalt vognkort og kjennemerker er satt ut til privat aktør

som har det nødvendige utstyret og sikkerhetsrutiner. Det tar 2-5 dager fra det nye vognkortet er bestilt til den nye eieren får vognkortet i posten.