Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1704 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 06.08.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Gjennom internasjonale medier er det blitt opplyst om at den palestinske politiske fraksjonen / organisasjonen Fatah har valgt å gi sin sommerleir for ungdom navnet "Sisters of Dalal Mughrabi". I 1978, ledet Dalal Mughrabi det mest dødelige terrorangrepet i Israels historie, hvor 37 sivile, inkludert 12 barn, ble drept.
På hvilke måter har norske myndigheter reagert overfor palestinske myndigheter straks dette ble kjent, og hvilke konsekvenser får slike navngivninger på samarbeidet mellom Norge og ledelsen i PA?

Begrunnelse

Øverste leder i Fatah er Chairman for de palestinske områdene, Mahmood Abbas. Med andre ord er Mahmood Abbas ansvarlig for Fatahs ulike handlinger og gjøremål. Det er heller ingen tilfeldighet at årets sommerleir glorifiserer Dalal Mughrabi, da også tidligere leirer og turneringer er blitt oppkalt etter henne. Leder Abbas har sågar avholdt i 2009 en egen bursdagsfeiring for terroristen Mughrabi. Så langt har jeg kun oppfattet forholdet mellom Norge og de palestinske områdene som stadig tettere, og pengestrømmen fra Norge har vært stor. Er dialog og pengeflyt norske myndigheters svar også på slike fornærmelser overfor Israels ofre for palestinsk terror.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet ble nylig gjort oppmerksom på at Dalal Mughrabis navn er benyttet på en av årets sommerleirer for ungdom arrangert av Fatah. Vi er kjent med at hennes navn tidligere har vær knyttet til organiserte aktiviteter for palestinsk ungdom. Norge er i mot alle forsøk på å glorifisere personer som står ansvarlig for terrorhandlinger, og tar avstand fra at Dalal Mughrabi blir presentert som en rollemodell for palestinsk ungdom. Fra norsk side arbeider vi for å bidra for en fredelig løsning på Midtøsten-konflikten. Palestinsk lederskap ved president Mahmud Abbas og Fatahs øvrige politiske ledelse har i uttalelser og praksis vist at de vil ha en politisk løsning på konflikten med Israel ved bruk av fredelige virkemidler. Den israelske okkupasjonen setter det palestinske folket og dets lederskap på mange vanskelige prøver, men mitt klare inntrykk er at president Abbas arbeider for at konflikten må løses på fredelig vis. Norges representasjonskontor til de palestinske selvstyremyndighetene vil uttrykke norsk bekymring overfor Fatahs ledelse for nye forsøk på å presentere Dalal Mughrabi som rollemodell for palestinsk ungdom.