Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1751 (2011-2012)
Innlevert: 15.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Under behandlingen av klimameldingen (St.meld. 21 2011-2012) i juni 2012, ble følgende punkt foreslått og vedtatt: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012."
Når kan Stortinget forvente at denne saken kommer?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Vedtaket vil bli følgt opp hausten 2012 og presenterast for Stortinget på eigna måte innan utgangen av året.