Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1757 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 17.08.2012
Besvart: 29.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Dagens regelverk sier at den tillatte totalvekten inkl. last for bil og tilhenger ikke skal overstige 3500 kilo dersom man kun har førerkort klasse B. VG påpeker 7. august 2012 at dette betyr at man har lov til å kjøre en liten bil med stor henger, mens man med en større og kraftigere bil ikke får lov til å kjøre den samme tilhengeren.
Mener statsråden at hensynet til trafikksikkerhet tilsier at det er bedre å kjøre store tilhengere med små biler enn omvendt, eller vil det utdaterte regelverket bli oppdatert?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Personer med førerkortklasse B kan kjøre alle biler med totalvekt inntil 3500 kg, og trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på inntil 750 kg. Jeg oppfatter det derfor slik at spørsmålet bare gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 750 kg kan totalvekten på bil og henger ikke overstige 3500 kg, dersom føreren kun har førerkort klasse B.

I tillegg vil det være begrensninger på tilhengervekt knyttet til det enkelte kjøretøy, som fremgår av vognkortet. Dette innebærer at det i de fleste tilfeller ikke vil være tillatt å kjøre små biler med store tilhengere.

De internasjonale førerkortklassene er definert likt i alle EU/EØS-land. Førerkortdirektivet er en del av EØS-avtalen og forplikter Norge på førerkortområdet. Norge kan derfor ikke gjøre nasjonale endringer i disse definisjonene. Førerkortdirektivet er revidert og tredje førerkortdirektiv (direktiv 2006/126/EF) trer i kraft fra 19. januar 2013. Reglene om trekking av henger med klasse B er uendret i forhold til tidligere direktiv.

Tredje førerkortdirektiv innfører imidlertid fra 19. januar 2013 en ny internasjonal kode 96 knyttet til klasse B. Klasse B med kode 96 vil gi rett til å føre en vogntogkombinasjon med samlet tillatt totalvekt over 3500 kg, men maksimalt 4250 kg. Førerkort klasse B med kode 96 vil imøtegå noe av behovet som har oppstått ved at flere kjører større personbiler. Forutsatt at vogntogkombinasjonen er under nevnte vektgrense, slipper man da å erverve førerett i klasse BE. Klasse BE innebærer en mer omfattende opplæring enn klasse B med kode 96, samt at man må bestå en førerprøve.