Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1763 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 30.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I klimaforliket ble det enighet om å styrke deler av kollektivtrafikken.
Hvor mange jobbreisende forventer regjeringen vil bytte fra privatbil til kollektivtransport som følge av tiltakene, og hva blir de årlige, økte kostnadene som følge av tiltakene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er et overordnet mål for regjeringen at veksten i persontransporten i storbyområdene bør tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene.

I klimaforliket ble det i Stortinget enighet om at ”Belønningsordningen for kollektivtrafikk skal prioritere dokumenterte resultater. Det vil si en påvist vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av personbiltrafikken. (…..)” Styrking av kollektivtransporten gjennom Belønningsordningen vil altså prioritere de byområdene som oppnår resultater med en økning i andelen kollektivreiser og nedgang i bruk av privatbil.

Klimaforliket danner også ett utgangspunkt for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP). Det vil i arbeidet med NTP bli tatt sikte på å utvikle tiltak for å bidra til å oppnå blant annet økt kollektivandel i storbyområdene. Siden tiltakene fortsatt er til utredning som en del av arbeidet med NTP, er det for tidlig å si noe konkret om kostnader og effekter av disse.