Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1786 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 23.08.2012
Besvart: 31.08.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for når en kan forvente at styrevedtak i Helse Nord, styresak 71/2011 vedrørende etablering av landingsplass for ambulansehelikopter i tilknytning til Nordlandssykehuset Vesterålen, blir iverksatt?

Begrunnelse

Nordland fylke er et langstrakt fylke der tid og avstand er avgjørende for en akutt helseberedskap for innbyggerne. Det er derfor viktig at muligheten for ambulansehelikopter tilrettelegges i nær tilknytning til sykehusene i fylket.
Det er viktig for innbyggerne i fylket at man snarest får på plass muligheten til landingsplass for ambulansehelikopter foran sykehusene.
Nordlandssykehuset Vesterålen er under bygging og det er vedtatt helikopterlandingsplass i tilknytning til dette sykehuset.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved behandling av styresak 71/2011 i juni 2011, vedtok styret for Helse Nord RHF enstemmig å etablere landingsplass i tilknytning til det nye sykehuset i Vesterålen, og at dette skulle tas inn som en del av byggeprosjektet.

Nytt sykehus i Vesterålen er planlagt ferdigstilt i 2014, inkludert landingsplass. Helse Nord RHF opplyser at byggeplanene er i rute.