Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1811 (2011-2012)
Innlevert: 27.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 31.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Aktørene i norsk luftfart er bekymret for ulike konkurransevilkår i norsk luftfart. Bransjen blir stadig mer internasjonalisert og i endring og konkurransen blir hardere. Desto viktigere blir det å sørge for en virksom og rettferdig konkurranse. Aktørene ønsker et utvalg som kan vurdere situasjonen og eventuelle tiltak.
Vil statsråden sette ned et utvalg med et klart mandat om å sikre mest mulig like konkurransevilkår?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har mottatt et felles brev fra Parat og NHO Luftfart med spørsmål om å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på konkurransevilkårene for norsk luftfart. I brevet ba partene om et møte for å drøfte saken nærmere med departementet. Et slikt møte ble avholdt 21. august. På bakgrunn av brevet og møtet er jeg nå i ferd med å vurdere forespørselen fra Parat og NHO Luftfart, og jeg vil komme tilbake med et svar til partene så snart denne vurderingen er ferdig.