Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1941 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvorfor endrer man ikke navnet avgiftsfri diesel til diesel med noe lavere avgifter, som det i realiteten er?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dieselolje er et av flere produkter som sorterer under samlebetegnelsen mineralolje i særavgiftsregelverket. I tillegg til CO2-avgift og svovelavgift skal mineralolje enten ilegges veibruksavgift på drivstoff eller grunnavgift på mineralolje. Dette avhenger av om oljen skal benyttes til veibruk eller ikke.

Veibruksavgiften på drivstoff er vesentlig høyere enn grunnavgiften. Dette skyldes at veibruksavgiften skal dekke kostnadene som bruken påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy og veislitasje. Disse kostnadene påløper ikke for mineralolje som benyttes til andre formål, og dette reflekteres i nivået på grunnavgiften. For å skille mineralolje til de to bruksområdene fra hverandre er det etablert et merkesystem hvor olje som skal ilegges grunnavgift, merkes med særskilt farge- og sporstoff. Denne merkede dieseloljen omtales i dagligtalen fra tid til annen som ”avgiftfri diesel”. Som det følger ovenfor er imidlertid ikke denne oljen avgiftsfri. ”Avgiftfri diesel” er heller ikke et begrep som benyttes i avgiftsregelverket eller i budsjettdokumentene. Her omtales slik olje vanligvis som lavavgiftsbelagt olje eller merket diesel. Jeg håper dette kan virke oppklarende.