Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1843 (2011-2012)
Innlevert: 30.08.2012
Sendt: 30.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er gledelig at regjeringen endelig har bestemt seg for at det skal bygges beredskapsbase for politihelikopter, beredskapstroppen og hundetjenesten. Plassering på Alnabru vil imidlertid påvirke utbygging og utvikling av godsterminalen samme sted. Slik utbygging og utvikling har til nå vært blant forutsetningene for å øke overføring av transportarbeidet av gods fra vei til bane.
Hvilke strategiske grep vil statsråden gjøre for å nå målsettingen om mer godstransport på bane når terminalutvikling på Alnabru begrenses?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: På grunn av en betydelig økning i kostnadsanslagene i de foreliggende planene for fornyelsen og utvidelsen av kapasiteten på Alnabru godsterminal, har Samferdsels- departementet innhentet en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Formålet med den eksterne kvalitetssikringen var blant annet å få tilstrekkelig sikkerhet for at rett utbyggingsalternativ og gjennomføringsstrategi blir valgt for utviklingen av gods- terminalen på Alnabru.

Kvalitetssikringsrapporten gir holdepunkter for at en hensiktsmessig framtidig kapasitetsutvidelse på Alnabru godsterminal vil være mulig å kombinere med en lokalisering av politiets beredskapssenter på den aktuelle tomten på Alnabru, uten at dette får alvorlige konsekvenser for terminalløsningen.

Jeg har vært opptatt av å bidra til en rask og smidig oppfølgingen av 22. juli- kommisjonens anbefalinger. I lys av ovennevnte stilles derfor tomten til disposisjon for politiets beredskapssenter.

Jeg vil komme nærmere tilbake til den videre satsingen på godstransport med jernbane i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 som vil bli lagt fram for Stortinget våren 2013.