Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1865 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 12.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden sørge for at NSB har kunnskap om banestrekninger, og særlig at Kongsvinger-banen, som har ligget der i 150 år, ikke glemmes i oversikten over jernbaner i Norge?

Begrunnelse

NSB har glemt Kongsvinger banen på sitt turistkart. Det er ikke første gang!
Dette er en bane som frakter pendlere, og andre med annet formål!
Det er helt uhørt at det skal være nødvendig å ta denne saken opp ved flere anledninger.
Feil som betyr mye for en region som arbeider hardt med å utvikle og gjøre regionen attraktiv for både de som bor i området og som gjester området som turister!
Turister fra Norge og utlandet kan få med seg et gratis kart over hovedstaden på sentralbanestasjonen i Oslo.
Utgiver NSB har også laget en oversikt over de ulike togstrekningene.
Ifølge linjekartet kan man ta toget til Lillestrøm, men derfra kun videre til Gardermoen, Eidsvoll og nordover. Ikke til Kongsvinger og inn i Sverige.
Saken blir ikke noe bedre av at Østfoldbanen er tegnet inn.
Her er det også tatt med at man kan reise videre både til Göteborg, Malmö og København.
Fra Kongsvinger kan man som sagt nå Stockholm og komme videre til Baltikum og andre Europeiske steder!

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: NSB opplyser meg om at en produksjonsteknisk feil førte til at Kongsvingerbanen og Østre linje på Østfoldbanen ikke kom med i framstillingen. NSB har beklaget at denne feilen ikke ble fanget opp i kvalitetssikringen av produktet og har trukket tilbake kartene.