Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1867 (2011-2012)
Innlevert: 04.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 14.09.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan Statsråden redegjøre for status i prosjektet, og kan statsråden garantere for at det blir tatt en snarlig avgjørelse?

Begrunnelse

I mitt spørsmål nr. 1360 om redegjørelse om hvor langt prosjektet med nybygg for Brønnøysundregisteret var kommet svarte statsråden at det skal treffes en beslutning om hvilket utbyggingskonsept som skal ligge til grunn i den videre utredningsprosessen før sommeren 2012.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Brønnøysundregistrene har i dag utilfredsstillende omfang og kvalitet på sine lokaler, og det er derfor viktig å få en rask avklaring på Brønnøysundregistrenes fremtidige lokalisering. Dette er en stor byggesak - både i kostnad, for virksomheten og for lokalsamfunnet. Behandlingen av slike saker tar noe tid.

Men vi er nå i ferd med å gjøre ferdig en meget viktig etappe i saksbehandlingen, og jeg vil informere nærmere om dette på en hensiktsmessig måte.