Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1880 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): 330-skavdronen på Ørland har, i motsetning til i Bodø, gamle og dårlige hangarfasiliteter. En ny hangar har vært oppe flere ganger uten at regjeringen har funnet rom for å skaffe en ny.
Når kan mannskapene på 330 på Ørland forvente å ha ny hangar på plass og kan statsråden bekrefte at hangarens beskaffenhet har påvirket reaksjonstiden fordi det har vært vansker med å få helikopteret ut pga problemer med portene?

Begrunnelse

Det nye bygget som 330 disponerer i Bodø er særdeles bra. At man ikke har evnet å gjøre tilsvarende andre steder, f. eks på Ørland, er beklagelig. Jeg har forstått det slik at planer finnes men midler mangler. Videre har jeg hørt rykter om at man planlegger å bygge et midlertidig bygg som deretter skal fjernes som en del av den store utbyggingen på Ørlandet. Selvfølgelig håper jeg at det er feil og at skattebetalernes penger benyttes på en optimal måte. Forsvarets rykte når det gjelder bygg er vel også noe variabel. Poenget mitt er at det må skaffes til veie fasiliteter av samme kvalitet på Ørland som det man har i Bodø. Dagens forskjellsbehandling er ikke verdig.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. september 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om hangaren til 330-skvadronen på Ørland.

Forsvaret opplyser at 330-skvadronen ved Ørland hittil i år har hatt reaksjonstider som er bedre enn de kravene som er satt, til tross for enkelte problemer med porten.

Forsvarsbygg opplyser at et pågående utbedringsprosjekt ivaretar vedlikeholdet av den aktuelle hangaren på Ørland. Prosjektet vil være fullført innen utgangen av 2013. Det har vært gjennomført midlertidige reparasjoner av hangarporten. Hovedreparasjonene vil skje med oppstart rundt nyttår. De vedlikeholdsarbeidene som nå pågår, må ses på som midlertidige tiltak for å opprettholde operativiteten til nåværende rednings-helikopter i påvente av valg av nytt redningshelikopter, samt etablering av kampflybase på Ørland.

Nye redningshelikoptre vil kunne kreve nye bygg og anlegg. Justisdepartementet er ansvarlig for å identifisere behovet for bygningsmessige tilpasninger relatert til innføringen av nye redningshelikoptre. Utviklingen av bygge- og anleggsprosjekter knyttet til ny kampflybase og nye redningshelikoptre vil således være separate prosjekter. Utviklingen av kampflybasen på Ørland og 330-skvadronens behov vil like fullt bli sett på i sammenheng.