Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1881 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 20.09.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Nok en gang ser vi at makrellforhandlingene mellom Norge, Island, Færøyene og EU har brutt sammen. Dette er svært beklagelig og vil kunne få negative konsekvenser for forvaltningen av denne viktige bestanden i årene som kommer all den tid at en nå fisker betydelig mer enn det som burde være forsvarlig. Hvilke tiltak ser nå statsråden for seg at en kan gjøre seg nytte av, helst i samarbeid med EU for å tvinge gjennom en løsning på det overfiske en nå kan se for seg fortsetter?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Innledningsvis vil jeg uttrykke stor skuffelse over at ministermøtet vi nylig hadde i London ikke gav noe resultat. Norge og EU har sammen strukket seg langt for å få på plass en avtale, og jeg hadde forventet mer av Island og Færøyene.

Jeg er enig med representanten i at det er viktig å få en løsning på situasjonen. Selv om makrellbestanden for tiden er i svært god forfatning, kan prisen bli høy på sikt om vi ikke lykkes med å få til en avtale som begrenser den totale mengden som høstes.

I denne saken er jeg opptatt av å sikre at norske fiskere, industri og lokalsamfunn får en rimelig avtale med en rettferdig størrelse på sin andel. Jeg vil derfor ikke inngå en avtale som er urimelig med hensyn til Norges rettigheter som kyststat.

Islands og Færøyenes fastsettelse av egne kvoter undergraver den innsatsen som er lagt ned tidligere for å etablere en bærekraftig forvaltning av makrellbestanden. Dette kan vi ikke støtte. Fra norsk side har vi derfor siden 2010 håndhevet et landingsforbud mot makrell fra islandske og færøyske fartøy. Dette vil bli opprettholdt.

Samtidig som EU jobber videre med sine sanksjoner, vurderer også vi ytterligere tiltak. Vi vil selvsagt overholde de internasjonale regler vi er bundet av, men ser på hvilket handlingsrom vi har, både når det gjelder handelsspørsmål og innenfor andre fiskerirelasjoner. Parallelt med dette fortsetter forhandlingene, og neste runde er planlagt til i slutten av oktober. Jeg håper fortsatt det vil være mulig å komme frem til en rimelig forhandlingsløsning.