Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1916 (2011-2012)
Innlevert: 12.09.2012
Sendt: 13.09.2012
Besvart: 24.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I sin redegjørelse i Stortinget den 28.8.12 snakket justisministeren om redningshelikopterberedskapen og om de 6 basene forsvaret opererer.
Mitt spørsmål er ganske enkelt om det på noe tidspunkt har vært tilfeller der man ikke har kunnet utføre redningsaksjoner så raskt som overhode mulig på grunn av problemer med dagens Sea King helikoptere som er blitt svært gamle?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er et mål for redningshelikopterberedskapen at det på basene skal være 100 % beredskap, dvs. at helikoptrene gjennom hele døgnet alltid skal være tilgjengelig for eller være på oppdrag. Dette med en responstid på maksimum 15 minutter. Responstiden ligger gjennomsnittlig under kravet og beredskapsgraden har gjennom de siste år vært høy, over 99 %, men vi ser gradvis større utfordringer med å holde den høye ambisjonen. Det kan være ulike årsaker til dette, høyt aktivitetsnivå samt vedlikehold og reservedelsproblematikk er blant disse. I de tilfeller man ikke kan benytte redningshelikoptret, løses oppdraget med bruk av alternative ressurser, koordinert gjennom Hovedredningssentralen eller en lokal redningssentral. Dette vil som oftest bety at oppdraget ikke utføres like raskt som med Sea King. Vi kjenner ikke til om dette i noen tilfeller har gitt negative konsekvenser for liv og helse.