Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1957 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 19.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Viser til svar på spørsmål 1880.
Har det forekommet at reaksjonstiden på Ørlandet har vært negativt påvirket av hangarens beskaffenhet?

Begrunnelse

Jeg registrerer at statsråden ikke svarer på mitt forrige spørsmål, og velger derfor å stille spørsmålet enda mer direkte denne gang og regner forøvrig med at statsråden kjenner sitt ansvar overfor Stortinget.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. september 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om det har forekommet at reaksjonstiden til 330 skvadronen på Ørlandet har vært negativt påvirket av hangarens beskaffenhet. Spørsmålet er en oppfølging av tidligere stilte spørsmål nr. 1880.

Forsvaret opplyser at problemer ved åpning av hangarporten har medført en viss grad av forsinkelse i reaksjonstiden ved 5 - 6 kjente tilfeller i år.